Hond & Kat

Nieuws

16-03-2019 - dier en foto actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Algemeen

- Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Kampus dierenhotel behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

- Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en professional)

Speelwijze

- Via het aangegeven e-mailadres kunt u binnen de aangegeven periode foto's uploaden die voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden

- De foto's dienen van dieren te zijn.

- De foto's dienen gemaakt te zijn in 2019. Oude foto's uploaden is niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.

- Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.

- De foto's moeten worden geüpload zonder beeldmerk of handtekening. 

- De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. Kampus dierenhotel is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto('s). De inzender geeft Kampus dierenhotel d.m.v. inzenden toestemming om de foto('s) online en in het bedrijf te publiceren. 

- Pornografisch-,sexueel-,gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. Kampus dierenhotel houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.

- De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.

Winnaars

- Kampus dierenhotel beoordeelt alle inzendingen.

- De foto's van de winnaars worden gepubliceerd binnen het netwerk van Kampus dierenhotel (print en online), inclusief naamsvermelding.

- Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan Kampus dierenhotel beschikbaar stellen voor publicatie.

Aansprakelijkheid

- Kampus dierenhotel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen. 

- Kampus dierenhotel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

- Kampus dierenhotel is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. 

Slotbepalingen

- Kampus dierenhotel kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.

- Kampus dierenhotel en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnnaar.

- De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de Kampus fotowedstrijd. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. 

- Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.

Terug naar nieuws